Κυψέλη 10 πλαισίων με βάση κόντρα πλακέ θαλάσσης

Αξιολόγιση: