Κινητός πάτος νέου τύπου

Κινητός πάτος

Κινητός πάτος δύο εισόδων

Κινητός πάτος με σήτα εξαερισμού

Καπάκι κυψέλης

Κυψέλη 5 πλαισίων

Κυψέλη 6 πλαισίων

Κυψέλη 10 πλαισίων με βάση κόντρα πλακέ θαλάσσης

Σώμα 10 πλαισίων

Κυψέλη τύπου Χαλκιδικής

Κυψέλη 10 πλαισίων

Διώροφη κυψέλη